om arbetsintegrerande socialt företagande

SignRehab AB

SignRehab AB är ett arbetsintegrerade socialt företag som erbjuder döva och hörande personer med psykisk funktionsnedsättning en meningsfull sysselsättning samt rehabilitering, arbetsträning, arbetsförmågebedömning och social träning med möjlighet till extern praktik samt anställning. Syftet med sysselsättningen är att bryta målgruppens isolering/utanförskap i samhället och på arbetsmarknaden. Målgruppen får en möjlighet att delta i en gemenskap med andra människor med liknande levnadssituation och känna glädje i en samhörighet som förbättrar livskvaliteten. Genom en sysselsättning får målgruppen en meningsfull vardag där de får, med stöd, utföra reella ar-betsuppgifter utifrån deras behov och förmåga.

Organisationsnummer: 559003-1778 Antal anställda: 2
Organisationsform: Aktiebolag Antal sysselsatta: 7
Startår: 2015
Typ av verksamhet: Målgrupper:
Hantverk, konst
Hushållsnära tjänster
Odling, trädgårdsarbete
Psykisk och/eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning
Tidigare missbruksproblematik
Arbetslösa

Kontaktinformation

Telefon:0735014551
E-post: felicia@signrehab.se
Hemsida: http://www.signrehab.se
Län:Skåne län
Adress:Mjölvägen 26 24755 Dalby