om arbetsintegrerande socialt företagande

Gråkappan Ekonomisk förening

Verksamheten anpassas enligt riktlinjerna för Arbetsintegrerade sociala företag (ASF). Plats ska beredas åt de som har svårt att kvalificeras sig på ordinarie arbetsmarknad. Gäller även arbetsträning, rehab, ungdomar, nyanlända m.fl. Utifrån närbesläktade verksamheter och avtalsrelationer kan anpassade sysslor erbjudas. Samverkan kommer att ske med olika myndighetsfunktioner. Dagliga uppgifter baseras på enkla uppdrag som trädgårdsarbete, städning, snöskottning mm. Fokus ligger på att arbetsuppgifterna hellre ska utföras noga än snabbt.

Organisationsnummer: 769636-9847 Antal anställda: 3
Organisationsform: Ekonomisk förening Antal sysselsatta: 4
Startår: 2018
Typ av verksamhet: Målgrupper:
Fastighetsskötsel, bygg
Hushållsnära tjänster
Odling, trädgårdsarbete
Arbetslösa
Utländsk bakgrund
Blandat

Kontaktinformation

Telefon:073-8085055
E-post: info.grakappan@gmail.com
Hemsida:
Län:Västmanlands län
Adress:Kungsgatan 35A 736 91 Kungsör