om arbetsintegrerande socialt företagande

Mellanmålet Rehab AB

Mellanmålet Rehab AB är ett socialt företag som erbjuder sysselsättning och stödinsatser för personer med psykisk ohälsa i Stockholms län. I utformningen av vår verksamhet har vi särskilt tagit hänsyn till unga vuxna runt 18-35 år.

Organisationsnummer: 556858-9401 Antal anställda: 10
Organisationsform: Aktiebolag (svb) Antal sysselsatta: 10
Startår: 20
Typ av verksamhet: Målgrupper:
Övrig service Psykisk och/eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning
Sjukskrivna
Unga

Kontaktinformation

Telefon:08-612 37 91
E-post: info@mellanmalet.se
Hemsida: http://www.mellanmalet.se
Län:Stockholms län
Adress:Strandbergsgatan 61 112 51 Stockholm