om arbetsintegrerande socialt företagande

Väddö Hälsoträdgård/Heroland AB

Verksamheten drivs enligt principen för socialt, arbetsintegrerat företagande, med inriktningen trädgård och odling. Företaget har två verksamhetsgrenar, dels kommersiell ekologisk odling till försäljning inom kommunen, dels arbetsträning enligt Alnarpsmetoden. De båda verksamhetsgrenarna är integrerade i varandra. Verksamheten genomsyras av ett ekologiskt kretsloppstänk.

Organisationsnummer: 556853-7277 Antal anställda: 2
Organisationsform: Aktiebolag Antal sysselsatta: 10
Startår: 2017
Typ av verksamhet: Målgrupper:
Information, kommunikation, utbildning
Odling, trädgårdsarbete
Återvinning
Sjukskrivna
Arbetslösa
Utländsk bakgrund

Kontaktinformation

Telefon:0707382122
E-post: info@vaddohalsotradgard.se
Hemsida: http://www.vaddohalsotradgard.se
Län:Stockholms län
Adress:Massum Skaten 16 76493 Väddö