om arbetsintegrerande socialt företagande

Göteborg kyrkliga stadsmission Bistånd & Entreprenad AB

Stadsmissionen erbjuder tjänster inom det arbetsmarknadspolitiska området. Syftet är att få fler människor i egen försörjning genom arbete. Vi arbetar genom olika insatser för att stötta individer i sin utveckling med målet att närma sig, eller komma igång med, studier eller arbete. Aktiviteterna sker inom Stadsmissionens egna verksamheter, hos samarbetspartners eller någon av våra företagsvänner. Personalen har en bred och mångårig kompetens av att arbeta med målgrupper i social utsatthet och utanförskap. Insatserna går att tillämpa på samtliga målgrupper som står utanför arbetsmarknaden, exempelvis samverkan (AF+FK), ungdomar/unga vuxna, nyanlända, språksvaga, personer med missbruksproblematik. I personalgruppen finns formell kunskap i form av bl a pedagog, sociolog, socionom, arbetsterapeut, supported employment och MI, samt mångårig erfarenhet av coachande och motiverande arbete, praktisk handledning, bemanningsarbete, matchning, samverkan mm.

Organisationsnummer: 556746-3038 Antal anställda: 100
Organisationsform: Aktiebolag Antal sysselsatta: 170
Startår: 1984
Typ av verksamhet: Målgrupper:
Butik, försäljning
Café, restaurang, hotell, konferens
Fastighetsskötsel, bygg
Tidigare missbruksproblematik
Arbetslösa
Utländsk bakgrund

Kontaktinformation

Telefon:031 755 36 00
E-post: info@stadsmissionen.org
Hemsida: http://www.stadsmissionen.org
Län:Västra Götalands län
Adress:Stigbergsliden 6 414 63 Göteborg