om arbetsintegrerande socialt företagande

Ekonomiska Föreningen Positiv Kraft Växjö

Positiv Kraft har bildats för att främst skapa arbete och sysselsättning för främst målgruppen ungdomar 16-30 år. Men arbetar även med människor som är äldre än 30 år som är långt ifrån arbetsmarknaden. Huvudsyftet och målsättningen är att personer som befinner sig i utanförskap och som av olika skäl inte kommer in på arbetsmarknaden skall vara prioriterade i föreningen. Föreningen har ett socialt- och kunskapsinriktat ändamål att skapa gemenskap, meningsfull sysselsättning, utbildning och praktik och arbetsplatser. Positiv Kraft skall bidra till en trygg och levande miljö för alla medarbetare och medlemmar. Vi arbetar inom verksamheter som omfattas av ROT och RUT, fastighetsskötsel, renhållning, grovstäd, skog och skogsvård så som röjning och plantering, motorsågsarbete samt målning med mera.

Organisationsnummer: 769624-4198 Antal anställda: 17
Organisationsform: Ekonomisk förening Antal sysselsatta: 19
Startår: 2012
Typ av verksamhet: Målgrupper:
Fastighetsskötsel, bygg
Hushållsnära tjänster
Odling, trädgårdsarbete
Arbetslösa
Blandat

Kontaktinformation

Telefon:047 - 078 53 32
E-post: info@positivkraft.se
Hemsida: http://www.positivkraft.se
Län:Kronobergs län
Adress:Sommarvägen 5 L, 352 37 Växjö