om arbetsintegrerande socialt företagande

Brukarrevisionsbyrån i Uppsala län BRiU

Brukarrevisionsbyrån i Uppsala län BRiU erbjuder kvalificerade granskningar av professionella verksamheter inom vård, omsorg, hälso- och sjukvård. En brukarrevision är en oberoende utvärdering som görs för att utvärdera vård, omsorg och andra typer av verksamheter utifrån ett brukarperspektiv. Utvärderingen utförs av personer med egen erfarenhet av funktionsnedsättning eller psykisk ohälsa. BRiU utför sina brukarrevisioner enligt Uppsalamodellen, som bygger på personliga intervjuer. Metoden har utvecklats av Region Uppsala (Enheten för forskning, utveckling och utbildning (FoUU) i samarbete med BRiU. Våra uppdragsgivare är kommuner, landsting och privata aktörer.

Organisationsnummer: 769624-5757 Antal anställda: 5
Organisationsform: Ekonomisk förening Antal sysselsatta: 20
Startår: 2013
Typ av verksamhet: Målgrupper:
Information, kommunikation, utbildning Psykisk och/eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning
Tidigare missbruksproblematik
Sjukskrivna

Kontaktinformation

Telefon:0702/856024
E-post: info@briu.se
Hemsida: http://www.briu.se
Län:Uppsala län
Adress:Bergsbrunnagatan 28 75323 Uppsala