om arbetsintegrerande socialt företagande

Ek. för Samhällsbyggarna

Föreningen har till ändamål att arbete med utveckling inom företagande, föreningsutveckling, integrera människor i arbetslivet, stärka barn och unga, samhällsutveckling och inom den sociala ekonomin både lokalt och regionalt. Verksamheten ska utgå ifrån jämställhet, hållbarhet och mångfald både individuell, grupp, organisatorisk och strukturell nivå. Samhällsbyggarna är Samhällsentreprenörna som skapar innovativa lösningar på dagens samhällsutmaningar genom att hitta lösningar som förenar samhällsnytta med ekonomisk vinst.

Organisationsnummer: 769605-5552 Antal anställda: 8
Organisationsform: Ideell förening Antal sysselsatta: 0
Startår: 2000
Typ av verksamhet: Målgrupper:
Butik, försäljning
Information, kommunikation, utbildning
Kultur, nöje, fritid
Arbetslösa
Unga
Blandat

Kontaktinformation

Telefon:070-661 93 28
E-post: lena@samhallsbyggarna.com
Hemsida: http://www.samhallsbyggarna.com
Län:Västernorrlands län
Adress:Box 229 86433 Matfors