om arbetsintegrerande socialt företagande

Glädjeverket

Glädjeverket är en verksamhet startat av och för personer med funktionsnedsättning. Initiativet till att för 5 år sedan starta var pga missförhållanden inom LSS/kommunal daglig verksamhet samt förhållanden på arbetsmarknaden. För att motverka det startades Glädjeverket. I Glädjeverket kan man arbetsträna i en mängd olika situationer (Städ, media, IT, administration, kultur) På Glädjeverket ges du en möjlighet och hjälp till att närma dig ett jobb! Inom Glädjeverkets egna verksamhet är i nuläget 5 personer med funktionsnedsättning anställda med avtalsenlig heltidslön. All ev vinst som Glädjeverket gör, återinvesteras oavkortat i Glädjeverkets verksamhet. Detta t.ex genom löner till fler anställningar av personer med funktionsnedsättning, material till de uppdrag/verksamhet Glädjeverket utför. Alla beslut som rör Glädjeverkets utveckling, dess verksamhet tas i samråd med dess medarbetare. Glädjeverket är en IVO-godkänd verksamhet och har även en mängd medarbetare med LSS-beslut.

Organisationsnummer: 556934-7940 Antal anställda: 5
Organisationsform: Aktiebolag Antal sysselsatta: 12
Startår: 2013
Typ av verksamhet: Målgrupper:
Fastighetsskötsel, bygg
Information, kommunikation, utbildning
Kultur, nöje, fritid
Psykisk och/eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning
Arbetslösa
Unga

Kontaktinformation

Telefon:0705380646
E-post: malinsahlin.ms@gmail.com
Hemsida: https://gavleborg.coompanion.se/gladjeverket/
Län:Gävleborgs län
Adress:Skogsvägen 86 82135 Bollnäs