om arbetsintegrerande socialt företagande

Haga Fixarna i Hofors Ekomomisk Förening

Föreningen har som syfte att att främja medlemmarnas ekonomiska intressse. Föreningens huvud inriktning är att Producera och försälja lokalt odlade grönsaker, bär och övriga produkter inom trädgård, lant- och skogsbruk. Skapa arbetstillfällen i bygden inom trädgård, grönyteskötsel och hushållsnära tjänster. Samt även tjänster mot företag och kommunala instanser. Föreningen skall också ha som uppgift att skapa så många arbetstillfällen som möjligt för personer som idag befinner sig långt ifrån arbetsmarknaden pga. funktions- eller språkhinder och att bidraga till ett ökande företagande. Samarbete med andra företag och myndigheter etc, är också en viktig del i föreningen

Organisationsnummer: 769637-7725 Antal anställda: 5
Organisationsform: Ekonomisk förening Antal sysselsatta: 15
Startår: 2019
Typ av verksamhet: Målgrupper:
Café, restaurang, hotell, konferens
Hushållsnära tjänster
Odling, trädgårdsarbete
Sjukskrivna
Arbetslösa
Utländsk bakgrund

Kontaktinformation

Telefon:073 9889452
E-post: hagahofors@outlook.com
Hemsida: https://www.facebook.com/hagafixarna
Län:Gävleborgs län
Adress:Kaserngatan 7 813 34 Hofors