om arbetsintegrerande socialt företagande

Om Sofisam

Sofisam är en plats för kunskap och inspiration om arbetsintegrerande sociala företag. Den är till för såväl entreprenörer, myndigheter, de som är intresserade av att göra affärer med sociala företag som personer som vill arbeta i ett sådant företag.

Tre män arbetar i ett kök med att förbereda sallad.

Även om kunskaperna har ökat är arbetsintegrerande sociala företag ofta okänt hos både myndigheter och allmänhet. Även företagsstödjande aktörer behöver mer kunskap om det som är speciellt med sociala företag för att kunna ge ett bra stöd för start och utveckling. Sofisam är en webbplats för inspiration och kunskap om arbetsintegrerande sociala företag. Tanken är att såväl personer som vill starta och utveckla sådana företag som myndigheter och andra aktörer ska kunna dra nytta av sidan.

Sofisams lista

På Sofisam finns en lista över arbetsintegrerande sociala företag. Då den bygger på att företagen själva registerar sig är den inte fullständig. Den kan ändå ge en bild av Sveriges sociala företag. Verksamheterna på listan har snabbgranskats (utifrån vad de själva uppgivit) – men är inte kvalitetssäkrade av Tillväxtverket.

Genom listan kan man söka företag i en viss kommun eller i en viss branch. Listan är också en viktig källa till information om hur utvecklingen av arbetsintegerande sociala företag ser ut. Genom kontakter med de listade företagen följer Tillväxtverket utvecklingen vad gäller till exempel hur många som får arbetsträning och anställning i sociala företag.

Mer information om Sofisams lista hittar du här!

Kunskapsbank

I kunskapsbanken finns alltifrån korta inspirationsfilmer till forskarrapporter om arbetsintegrerande sociala företag. Har du tips om material som hör hemma här – välkommen att höra av dig till Sofisam.

Nyheter

Har ni startat eller utvecklat en ny verksamhet, vunnit en affär, ett pris eller tagit fram ett material som ni vill sprida? Ni kanske är en kommun som utvecklat en policy för socialt företagande som ni vill sprida? Då vill vi gärna skriva en nyhet om detta. Kontakta Sofisam om du har nyhetstips!

Sofisam – resultatet av ett samarbete

Tillväxtverket ansvarar för Sofisam inom sitt uppdrag för socialt företagande men Arbetsförmedlingen Försäkringskassan bidrar också med material.