om arbetsintegrerande socialt företagande

Starta och driva

Här kan du läsa om vad man behöver tänka på och göra i olika skeden av att starta och driva ett arbetsintegrerande socialt företag. Vi har valt att koncentrera texterna till det som är specifikt för just sådana företag. Väldigt mycket är ju lika för alla som startar och driver företag oavsett vad företaget gör - därför väljer vi att hänvisa till webbsidan Verksamt.selänk till annan webbplats för all den generella informationen.

Ett växthus fullt av plantor och på avstånd en person som arbetar.

Verksamt är en webbsida som drivs av flera myndigheter och som ständigt uppdateras med alla nyheter som gäller företag i Sverige. Där finns information om lagar, regler, olika företagsformer, checklistor för hur man ska göra vid start och i olika branscher. Där finns också möjligheter att göra budget, ansöka om registrering och ha direkt kontakt med olika myndigheter. Saker som underlättar för de som är företagare.