om arbetsintegrerande socialt företagande

Avveckla

Det kan finnas många olika orsaker bakom ett beslut att avveckla ett arbetsintegrerande socialt företag. Det vanligaste är kanske att det inte längre finns ekonomiska förutsättningar att driva företaget vidare. Hur man konkret gör beror både på den företagsform företaget drivs i och orsaken till avvecklingen. Oavsett orsakerna är det viktigt för alla inblandade att avvecklingen genomförs under ordnade former och att man följer de regelverk som gäller, till exempel Lagen om anställningsskydd, LAS. 

Bilden visar en man och en kvinna som arbetar i en träverkstad

För arbetsintegrerande sociala företag gäller naturligtvis samma regelverk som för alla andra företag i den valda företagsformen. Mer information om det finns under flikarna Sälja och överlåta och Likvidation och konkurs. Under fliken Stöd för de som ska avveckla finns länkar till generell information och tips om var man kan få hjälp att göra rätt.

Vad gäller för medarbetarna i det arbetsintegrerande sociala företaget?

För de som ska avveckla ett arbetsintegrerande socialt företag uppstår många frågor som handlar om situtaionen för de som är anställda i företaget kanske med olika typer av lönestöd och de som deltar i verksamheten efter ett beslut från Arbetsförmedlingen eller kommunen. För att avvecklingen av företaget ska bli så smidig och skonsam som möjligt för medarbetare och deltagare är det viktigt att så tidigt som möjligt ta kontakt med Arbetsförmedlingen och/eller kommunen för att informera om vad som är på väg att hända och vilka personer som berörs. Detta gäller även om verksamheten säljs eller på annat sätt överförs till ett annat företag eftersom Arbetsförmedlingens och kommunernas beslut gäller placering hos just det sociala företaget som arbetsgivare.

Naturligtvis är det också viktigt att i god tid informera anställda och deltagare om vad som kommer att hända och så långt möjligt se till att var och en blir delaktig i planering och beslut om framtiden.

Anställda

Om företaget har anställda som kommer att sägas upp ska det göras enligt de regler som finns i Lagen om anställningsskydd, LAS. För företag som är medlemmar i en arbetsgivarorganisation och har kollektivavtal gäller kollektivavtalets regler om uppsägning och avskedande för alla anställda. Kollektivavtalet reglerar bland annat uppsägningstider och vilka förmåner anställda kan få vid uppsägning som till exempel praktiskt och ekonomiskt stöd från Trygghetsstiftelsen.