om arbetsintegrerande socialt företagande

Driva

Med driva menar vi att producera och leverera de produkter och tjänster som är grunden för företagets finansiering och överlevnad. Det handlar samtidigt om att vara en god arbetsplats, att marknadsföra verksamheten, skapa goda relationer med kunder och samarbetspartners och följa lagar och regler.

Självklart är det viktigaste för företaget att produktionen fungerar och att medarbetarna utvecklas. Men också samhället ställer krav som gäller företagets löpande administration och förhållande till omvärlden. Det mesta av detta gäller alla företag oavsett företagsform och bransch.  

Arbetsuppgifter som handlar om företagets löpande drift är till exempel:

  • Fakturering, betalningar och bokföring
  • Räkna ut och betala moms, skatt och arbetsgivaravgifter
  • Anställa, betala löner, ha medarbetarsamtal mm
  • Kvalitetssäkring och uppföljning

Om företaget har anställda med stöd från till exempel Arbetsförmedelingen eller andra myndigheter blir det arbetsuppgifter kring detta. Det kan handla om rapportering av insatser, redovisning, rekvirering av ersättning, och förhandling av lönestöd till exempel.

Under fliken Stöd för de som driver hittar du länkar till information och rådgivare mm som kan underlätta för er som företagare.

Affärssamverkan mellan sociala företag

Att samverka med andra företag kan stärka den egna affärsidén och utvecklingen i företaget. Läs mer här om olika modeller för samverkan mellan just sociala företag.