om arbetsintegrerande socialt företagande

Affärssamverkan

De arbetsintegrerande sociala företagen är oftast små. Genom smarta samarbeten mellan sociala företag kan även ett litet företag få skalfördelar som att bli synligare på marknaden, kunna ta emot större uppdrag, lämna gemensamma anbud, genomföra kompetensutveckling, anställa handledare tillsammans med mera.

Affärssamverkan mellan arbetsintegrerande sociala företag

Konsortier

Konsortier innebär att en grupp lokala företag som är självständiga juridiska personer samverkar om gemensamma angelägenheter. Det kan gälla intern service som löne- och ekonomihantering, anställningar och kompetensutveckling mm. Externa tjänster kan exempelvis vara gemensamma anbud och marknadsföringsinsatser. För detta betalar varje företag en avgift till det gemensamma paraplyföretaget.

Nätverk

När antalet företag växer, ökar behoven och möjligheterna till att samverka i nätverk. På lokal och regional nivå utvecklas olika former av samarbete, till exempel för erfarenhetsutbyte och kompetensutveckling.

De sociala arbetskooperativens intresseorganisation, Skoopi, har en viktig roll som opinionsbildare. Skoopi driver olika projekt och fungerar som samarbetspartner i utvecklingsarbeten lokalt och nationellt. De utvecklar också regionala föreningar.

Affärssamverkan med "ideella leverantörer" på Nytta

Webbsidan Nytta.orglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster är en gemensam marknadsplats för sociala företag och ideella organisationer. Här kan offentliga inköpare, företag och privatpersoner hitta tjänster och produkter där överskottet används till att förbättra samhället på olika sätt. Nytta är utvecklad av organisationen Forum – idéburna organisationer med social inriktning.

Social franchising

Franchising går ut på att en franchisegivare bygger upp en affärsverksamhet med ett varumärke och erfarenheter som överförs till en eller fler franchisetagare som betalar en avgift för att använda konceptet.

Social franchising fungerar på samma sätt med tillägget att konceptet innehåller det som är speciellt för sociala företag som delaktighet, egenmakt, att integrera människor på arbetsmarknaden etc. I social franchising ingår också utbildning och stöd till de nya franchisetagarna och att bygga ett nätverk för gemensam utveckling och stöd.

Eftersom konceptet redan är prövat och ger ett samarbete med andra företag redan från start är det ett tryggare sätt att driva sociala företag på. Det finns flera modeller/affärsverksamheter runt om i Europa. I Sverige finns t.ex. Le Mat hotelllänk till annan webbplats och Villa Vägen ut! (stödboende)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och Café REKOmmenderas.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Social Trade – samarbete för sälj och marknadsföring

Social Trade är ett sälj- och marknadsföringskooperativ som ägs av de större sociala företagen i Göteborg. Syftet med Social Trade är att skapa mer affärer för de sociala företagen genom att göra det lättare för kunderna att göra affärer med sociala företag. Detta sker genom att Social Trade marknadsför, säljer in och ordnar kontraktskrivande (som kan innefatta flera sociala företag) för sina medlemmar. Läs mer om Social Trade här!länk till annan webbplats