om arbetsintegrerande socialt företagande

Effektmätning

Effektmätning kan bidra till utveckling av verksamheten, stolthet hos medarbetarna och hjälpa till att kommunicera den samhällsnytta som företaget skapar. Läs om några olika verktyg och inspireras av sociala företag som mäter och synliggör sin hållbarhet.

Grupp, blandade åldrar, mingel smothie

Effektmätning allt hetare

Effektmätning är ett ord på mångas läppar. Krav och förväntningar på att kunna visa vilken nytta sociala insatser gör kommer både från myndigheter och från andra intressenter – som till exempel kunder till sociala företag.

Det handlar dock inte bara om vad andra vill och väntar sig. Att få svart på vitt vilken samhällsnytta företaget bidrar med och ökad förståelse för vad som fungerar – och inte fungerar – ger både stolthet och möjligheter till utveckling.

proträtt

Rebecka Hinn, Tillväxtverket

Sök affärsutvecklingscheck för att börja med effektmätning

Även Tillväxtverket har ett ökat fokus på effektmätning. De affärsutvecklingscheckar som sociala företag nu kan söka syftar bland annat till att stödja företag i utveckling av effektmätning.

– Checkarna kan användas för att mäta vilken nytta företaget som helhet levererar eller vad en enskild affär skapar för social nytta. För pengarna kan man anlita en konsult, anställa en projektledare eller gå en utbildning som gör det möjligt för företaget att börja arbeta med effektmätningar, säger Rebecka Hinn, handläggare på Tillväxtverket och fortsätter:

– Både vi och företagen är i ett utforskande stadium vad gäller effektmätning. Därför rekommenderar vi ingen specifik metod, utan det är viktigt att företaget kommer igång och hittar verktyg som passar just dem.

Rebecka Hinn menar att utmaningen ofta är att hitta den metod som passar företaget så bra att det blir en långsiktig hävstång för utveckling och inte bara slutar som en hyllvärmare efter en kort tid av entusiasm.

skriften "hur tala om vilken nytta"

Exempel på verktyg

Sociala bokslut, SROI (Social Return on Investment)länk till annan webbplats, ISO 26 000länk till annan webbplats och ECG-bokslut (ECG=Economy for the Common Good)länk till annan webbplats är några exempel på metoder som sociala företag idag använder för att både mäta effekterna av verksamheten och arbeta med ständiga förbättringar.

Dirk Kehr Foto: Jan Elfström

Erfarenheter att inspireras av

Hantverksslussen, Uppsala Stadsmission

– Med effektmätningen stämmer vi hela tiden av att vi gör det som vårt sociala företag finns till för, säger Dirk Kehr, föreståndare för det sociala företaget Hantverksslussen, Uppsala Stadsmission. Läs mer om hur Hantverksslussen arbetar med effektmätning här!

Vägen ut! kooperativen

Inspireras av Vägen ut! kooperativens redovisning om hur de arbetar med hållbarhet och sylinliggör sina resultat och ambitioner såväl miljömässigt, socialt och ekonomiskt. Se Vägen ut! kooperativens webbsida om hållbarhet här!länk till annan webbplats

Nätverk för effektmätning

Ett nätverk, som idag består av över 100 medlemmar som kommer från privat, offentlig och idéburen sektor, samt akademien , har bildats för att stötta aktörer som vill jobba med effektmätning som verktyg i syfte att sociala och miljömässiga insatser ska få ännu större effekt.

Nätverksträffar för erfarenhetsutbyte, en digital kunskaps-hub och opinionsbildning för att prioritera effektmätning står på agendan.

I juni 2019 formaliseras nätverket i en ideell förening. Mer information om nätverket kan fås av Annica Johansson, Reach for Change.