om arbetsintegrerande socialt företagande

Från idé till start

En del startar via projekt, andra genom studiecirklar i ett studieförbund eller efter rådgivning hos Coompanion. Även om starten ser olika ut för olika företag finns ett antal steg och förutsättningar som behöver vara på plats för att det ska fungera att starta.

Det behövs oftast en hel del resurser för att starta ett socialt företag. Många sociala företag är startade genom EU-projekt där det varit möjligt att ordna projektledning, affärsutveckling, utbildning, praktik, rekrytering mm. Andra startar med stöd av rådgivning från Coompanion eller genom en studiecirkel inom ett studieförbund.

Att ta över en befintlig verksamhet kan också vara ett sätt att starta. Eller att det finns ett lokalt behov – till exempel trygghetsvärdar på ett sjukhus, skötsel av återvinningsstationer eller affärsservice för bygdens äldre.

Ta gärna hjälp av företagsrådgivar som du hittar länkar till under fliken Stöd för den som funderar. Ett sätt att starta är att göra en etableringsanalys som hjälper er att på ett strukturerat sätt fundera över varje steg – allra helst tillsammans med berörda myndigheter och eldsjälar.

När alla frågor har fått sitt svar bör det finnas tillräckligt med information och underlag för att ni ska kunna svara på den avgörande frågan: Kommer det här att fungera? Ska vi starta företaget?

För vem?

Det sociala företaget ska skapa arbetstillfällen och vägar till arbetsmarknaden. Det är bra att tidigt bli klar över vilka det sociala företaget ska vända sig till. Det kan vara avgörande för vilka samarbetspartners man behöver, hur rekryteringen ska gå till och vilka affärsidéer som kan vara aktuella.

Av vem?

Vilka är vi som ska äga och driva företaget? behöver vi bli fler? har vi rätt kompetens för att driva ett företag? om inte hur löser vi det?

Hur ser affärsidén ut?

Sociala företag har alltid minst två affärsidéer, den ena styrs delvis av svaret på frågan För vem? Den affärsidén handlar om de tjänster inom arbete, rehabilitering och sysselsättning som man säljer till Arbetsförmedlingen och/eller kommunen. Den andra handlar om de tjänster och/eller produkter som ska produceras av de som deltar i verksamheten och kan vara precis vad som helst som går att sälja.

Hur kan vi finansiera starten av företaget?

Hur mycket pengar behövs för att kunna komma igång? Lokaler, material, marknadsföring, personalkostnader mm. Hur får vi finansiering för kostnader som uppstår innan det finns inkomster i verksamheten?

Kommer det att bli ekonomiskt hållbart?

Finns det kunder som kan och vill betala för de tjänster och produkter vi planerar att sälja? Är Arbetsförmedlingen, kommunen beredda att köpa våra tjänster? Hur mycket behöver vi ta betalt för att täcka kostnaderna.

Har vi rätt samarbetspartners?

Arbetsförmedlingen och kommunen har vi redan nämnt som strategiska samarbetspartners men ett företag behöver oftast fler inom olika områden. Finns det bransch- eller företagarnätverk att vara med i? andra sociala företag att samverka med?

Hur ska vi organisera företaget och det dagliga arbetet?

Hur fattar vi beslut? Vem får fatta beslut om vad? Hur ser vi till att alla kan vara delaktiga? Hur arbetar vi så att alla får möjlighet till personlig utveckling?

Vilken företagsform passar oss bäst?

Vill vi ha en företagsform som passar för att driva företaget gemensamt och demokratiskt? Kommer vi behöva ta lån i banker? Vill vi ha externa ägare? Är det viktigt att lätt kunna gå i och ur ägarskap/medlemskap? Är vi en förening som vill starta ett helägt företag? Läs mer om att välja företagsform.

Ja, det är mycket att ta ställning till. Men som tur är så finns det andra som gjort det före er och rådgivare som hjälpt andra på vägen. Tveka inte att ta kontakt med andra och lär av dem. Tips på vilka och hur finns under flikarna Inspiration och Stöd till dem som funderar.