om arbetsintegrerande socialt företagande

Inspiration - exempel

Här finner du exempel på några former av arbetsintegrerande sociala företag men också på olika sätt att samarbeta för att bli starkare tillsammans. Fler exempel finns i Listan och i Kunskapsbanken.

Bilden visar en kvinna som arbetar med att renovera ett fönster

Foto Jennie Lidberg

Sociala arbetskooperativ

Många av de sociala företagen är sociala arbetskooperativ. Det betyder att de ägs och drivs i kooperativ form av dem som företaget är till för.

Så här säger Beatebergs hunddagis ek. för som är ett socialt arbetskooperativ:

– Vi driver företaget som en ekonomisk förening där alla är medlemmar. Många av oss som jobbar här är med i styrelsen och är med och fattar viktiga beslut. Vi sköter verksamheten gemensamt och arbetar med det vi är intresserade av, nämligen hundar och driva ett företag. Vårt och hundarnas mående får också gå före vinstintresset. Alla gör sitt bästa efter egen förmåga för att det ska fungera.
Läs mer om Beatebergs hunddagis härlänk till annan webbplats
.

Föreningsdrivna sociala företag

Alltfler föreningar och organisationer som sedan tidigare organiserat människor och idéer som handlar om integration i samhället, bättre livsvillkor för utsatta grupper mm har under senare år börjat utveckla sociala företag för att skapa nya möjligheter på arbetsmarknaden. De här företagen kan drivas av den ursprungliga föreningen/organisationen eller knoppas av till en egen juridisk person med den gamla föreningen som ägare, ensam eller tillsammans med andra. Medarbetare och deltagare utövar delaktighet i det dagliga arbetet och/eller genom ägarföreningen.

Hantverksslussen är ett socialt företag som drivs av Uppsala stadsmission. De erbjuder arbetsinriktad rehabilitering och arbetsträning i finsnickeri, REMAKE eller Reboot för den som vill komma igång med rutiner och struktur i vardagen och samtidigt utföra meningsfulla uppgifter. Läs mer om Hantverksslussen härlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Idrottsservice AB (svb) är ett helägt dotterbolag till Västerbottens idrottsförbund. Genom Idrottsservice vill vi ge våra idrottsföreningar mer tid till idrott! Detta genom en aktiv avlastning av de sysslor som föreningar
upplever som mest betungande. Idrottsservice ska också ta ett socialt ansvar och arbeta aktivt med anpassade anställningar för individer som behöver komma tillbaka från arbetslöshet och/eller har ett rehabiliteringsbehov kopplat till en funktionsnedsättning. Läs mer om Idrottsservice ABlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sociala företag i samverkan

Vägen ut! kooperativen, konsortiet består av nära 15 sociala företag och över 100 anställda. De samarbetar om marknadsföring, personaladministration, ekonomi och styrning. Genom samarbetet kan de dela på risken, bygga upp ett gemensamt kapital som kan användas när nya verksamheter startar. Samarbetet i konsoritet underlättar också när medarbetare vill utvecklas och gå vidare till ett annat jobb i något av systerkooperativen. Läs mer om Vägen Ut! kooperativenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Glada Hudik-modellen är en stödstruktur för sju sociala företag med Coompanion som ett nav för ökad samverkan mellan de sociala företagen kring utveckling. Det ger samordningsvinster för myndigheterna och gör att de sociala företagen ökar sina chanser att lyckas. Läs mer om Glada Hudik-modellenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Starta utifrån en beprövad affärsidé  

Att välja en affärsidé som redan är beprövad kan underlätta starten. Då behöver inte "igångsättarna" uppfinna hjulet helt själva utan det finns nätverk och dokumenterade erfarenheter att ta del av. Ibland kallas detta Social Franchising.

Le Mat,länk till annan webbplats som är en kedja av hotell och Bed & Breakfast är ett sådant exempel, liksom Café REKOmmenderaslänk till annan webbplats. Båda dessa affärsidéer har spritts och finns på flera platser i Sverige.

Fler exempel

I Listan över sociala företag här på Sofisam kan ni söka efter sociala företag som till exempel finns i närheten av där ni själva funderar på att starta eller inom den bransch ni är intresserade av.

Sök i Listan över sociala företag här.

Sök i Kunskapsbanken här.

Se filmer om socialt företagande här.