om arbetsintegrerande socialt företagande

Starta

Arbetsintegrerande sociala företag är företag och har samma skyldigheter och ansvar för kunder och medarbetare som alla andra företag. Det finns ingen särskild företagsform eller regelverk för dessa företag.

Bilden föreställer två män som arbetar i en cykelverkstad

När affärsidén och de som ska starta är på plats ska sociala företag, precis som andra som startar företag:

  • Välja företagsform
  • Registrera företaget hos Bolagsverket
  • Ta reda på om tillstånd krävs och ansöka om dem
  • Kontakta Skatteverket och registrera företaget för F-skatt, moms och som arbetsgivare
  • Ordna med försäkringar
  • Genom att bli medlem i en arbetsgivarorganisation uppfyller ni ett krav som många i omvärlden har på kollektivavtal.

Att starta en ny verksamhet kan innebära behov av kapital till investeringar och till drift under en tid innan intäkterna kommer. Många arbetsintegrerande sociala företag startar med en projektperiod, finansierad av till exempel Europeiska socialfonden, kommunen eller Allmänna Arvsfonden.

Projektfinansieringen kan göra det möjligt att arbeta med affärsidén, organisation, att bygga kontakter och nätverk, lära mer om företagande mm – innan företaget startar.

Under flikarna till vänster kan du läsa mer om det som är speciellt för att starta sociala företag. Under rubriken Fundera finns en checklista i form av frågor att fundera över på vägen Från idé till start.