om arbetsintegrerande socialt företagande

Att välja företagsform

Det finns ingen särskild företagsform (associationsform) för arbetsintegrerande sociala företag. Vilken form som passar bäst beror bland annat på hur företaget ska ägas och ledas. Vad man ska göra i företaget kan också vara relevant när man funderar över företagsformen.

Oftast ger sig valet av företagsform naturligt när man har affärsplanen klar och har tänkt igenom hur företatet ska organiseras och styras. De olika företagsformerna har kommit till för att företag ser olika ut bland annat när det gäller ägarstruktur, hur beslut fattas, hur man fördelar överskott och hur man knyter externt kapital till företaget.

Många arbetsintegrerande sociala företag ägs och drivs som kooperativ där de som är aktiva i verksamheten är medlemmar och ägare, då är ekonomisk förening oftast det naturliga valet. Men det går också att använda Aktiebolagsformen och i vissa fall kan även Ideell förening som driver näringsverksamhet vara aktuellt.

Den företagsform man väljer ska i första hand passa för hur man vill äga och styra verksamheten tillsammans men omgivningens syn på och regelverk kan också vara viktiga att ta hänsyn till.

Till exempel är det ofta omöjligt för Aktiebolag att ansöka om projektmedel eller verksamhetsbidrag hos kommuner och en del myndigheter. Det gäller även om man valt Aktiebolag med särskild vinstutdelningsbegränsning (svb). Men omvänt kan det vara svårare att få ett lån eller en kredit om företaget är en ekonomisk eller ideell förening.

Det har blivit vanligare att arbetsintegrerande sociala företag som drivs i föreningsform väljer att starta ett helägt Aktiebolag. På det sättet kan man fortsätta att garantera demokrati och delaktighet men också ta vara på de möjligheter som Aktiebolagsformen kan ge.

Ideella föreningar kan ibland vara befriade från moms och skatt men det gäller inte om föreningen driver näringsverksamhet. Huvudregeln är att det är den verksamhet som bedrivs, inte företagsformen, som avgör om företaget ska vara momspliktigt. 

Läs mer om Att välja företagsform för arbetsintegrerande sociala företag.

Läs mer om de olika företagsformerna och hur man startar och registrerar dem på Verksamt.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Diskutera valet av företagsform med en företagsrådgivare

Det kan vara en god idé att diskutera valet av företagsform med en företagsrådgivare. Läs mer under Stöd för de som ska starta!länk till annan webbplats