om arbetsintegrerande socialt företagande

Finansiering

Nedan finns exempel på några vägar till finansiering som kan vara tillgängliga för sociala företag.

Projektmedel

Många arbetsintegrerande sociala företag startar och utvecklas i projekt. Det kan vara med medel från Europeiska socialfonden (ESF), Europeiska regionalfonden, (ERUF), Allmänna Arvsfonden eller regionala/lokala projektmedel. Vad projektmedlen kan användas till, vilka som kan ta del av dem och vilka krav som ställs regleras ofta inom ramen för nationella eller regionala planer och de lagar och förordningar som styr statliga myndigheter och kommuners verksamhet.

För att ett projekt ska lyckas är det viktigt att ha ett starkt partnerskap som driver projektet och från början ha en plan för hur företaget eller det som utvecklas i projektet ska finansieras när projektmedlen tar slut.

Länkar till mer information:

Mikrofonder

Coompanion, Ekobanken medlemsbank och Hela Sverige Ska Leva har tagit initiativ till att bilda Mikrofonden. Bakgrunden är en stark efterfrågan från kooperativa rådgivare, landsbygdsutvecklare och mikroentreprenörer efter kapital och garantier. Mikrofonden ska ställa säkerhet för lån och underlätta för företagande inom social ekonomi och lokal utveckling att få tillgång till kapital. Den nationella mikrofonden samarbetar med regionala mikrofonder som redan finns i några regioner medan andra är under uppbyggnad. Mer information finns här:

Alternativa banker - medlemsbanker

Ekobanken. Det mesta av Ekobankens utlåning går till skolor, ekobyar, gemenskapsboenden, ekologisk odling och matproduktion, förnybar energi, rättvis handel, tidskrifter, kulturhus, sociala arbetskooperativ eller konstnärlig verksamhet. Man ger också lån till lokala småföretag av betydelse för lokalsamhället.

JAK Medlemsbank. Även JAK ger lån till företagsutveckling till juridiska personer som är medlemmar och som delar JAK:s värdegrund.

Båda bankerna har olika modeller för att bevilja lån som skiljer sig från de traditionella affärsbankernas. Några exempel: Genom ett gruppsparande där flera personer sparar gemensamt och bestämmer att deras sparande ska stå som garanti för ett lån, kan ett socialt företag få ett lån hos Ekobanken. JAK-banken har ett system med sparpoäng/ där de sparande kan överlåta sparpoängen som en garanti för ett socialt företags lån men kan också ge lån uten tidigare sparande.

Länkar till mer information om bankerna och deras utlåning:

Almi Företagspartner AB

Almis mikrolån ska stimulera nyföretagande och är anpassat till företag med mindre kapitalbehov, upp till 250 000 kr och man kan då låna ut hela kapitalbehovet. Bedömning görs huvudsakligen av affärsidéns möjligheter. Mer information om mikrolånet finns på Almis regionala sidor som du når via länken nedan.

Almi är ett statligt ägt bolag som erbjuder lån och riskkapital till företag. Bärkraften i idén och entreprenörens och företagets förmåga att utvecklas är avgörande för om finansiering beviljas. För att kompensera för den högre risken och för att inte konkurrera med den privata marknaden tar Almi ut en ränta som ligger över genomsnittlig bankränta. Kreditgivning sker ofta i samverkan med andra kreditgivare och bankerna är viktiga samarbetspartners.

Almis lån - allmän informationlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Impact investing – social investering - filantropisk investering mm

Intresset ökar i världen och i Sverige för att investera i företag och verksamheter som har hållbarhet – socialt, ekologiskt och ekonomiskt – som främsta drivkraft. Att ha som främsta syfte att skapa arbete för dem som har eller har haft svårigheter på arbetsmarknaden är ett exempel på en sådan verksamhet. Följande är exempel på aktörer som imvesterar just med dessa kriterier:

Crowdfunding

Crowdfunding betyder att många människor, organisationer eller företag tillsammans är med och finansierar. Det finns etablerade websidor för crowdfunding där du kan lägga upp ditt finansieringsprojekt. Dessa är privata initiativ och den som väljer att söka investering eller investera måste själv försäkra sig om att det är seriöst. Det finns flera olika typer av Crowdfunding som enkelt uttryckt skiljer sig genom att man antingen säljer en produkt/tjänst i förväg eller andelar/aktier i ett kommande företag. Några idag aktiva plattformar:

Bootstrapping

​Bootstrapping är ett begrepp som ofta dyker upp när man pratar finansiering. Men egentligen handlar det om att minska behovet av kapital genom att dela resurser (lokaler, teknik, personal mm) med andra och hitta gratis resurser med mera.

Information om finansiering av start, drift och utveckling av företag

Här finns länkar till information om finansiering för företag på Verksamt. Informationen här är allmän och inte specifik för sociala företag men kan ändå vara nyttig läsning och ge konkreta tips.

Diskutera finansiering med en företagsrådgivare

Det kan vara en god idé att diskutera finansiering med en företagsrådgivare. Hen har ofta överblick och dessutom ett nätverk som kan komma till användning. Läs mer om företagsrådgivning under Stöd för de som ska starta!