om arbetsintegrerande socialt företagande

Stöd för de som ska starta

Det är en hel del att hålla reda på och många kontakter som ska tas. Det kan vara en bra idé att göra en checklista tillsammans med en rådgivare eller att använda den som finns på Verksamt som stöd för minnet.

Samarbete med myndigheter

Arbetsintegrerande sociala företag samarbetar alltid med offentlig sektor – oftast med Arbetsförmedlingen och med kommunen – men man behöver också kunskap om Försäkringskassans stöd till personer i rehabilitering med mera.

I Handbok för myndigheter finns information om hur myndigheterna ovan kan samarbeta med sociala företag. Här kan du se vilka ersättningar och bidrag som är aktuella till enskilda personer, till företaget och hur myndigheterna kan göra affärer med företagen. Handboken är tänkt att både vara ett stöd för de i myndigheterna som möter initiativ kring sociala företag och initiativtagarna till sociala företag.

Rådgivare

Vill ni ha kontakt med en företagsrådgivare som kan lotsa er genom processen att starta så är den företagsrådgivande organisation som har mest erfarenhet av arbetsintegrerande sociala företag Coompanion. Coompanion finns i hela landet och har statlig finansiering för att ge kostnadsfri information och rådgivning till de som ska starta sociala eller kooperativa företag. De regionala Coompanionkontoren hittar du här, Coompanion.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Stöd på webben – Verksamt

På Verksamt finns mycket information om hur man ska göra när man starta företag men där finns också en rad verktyg och mallar som underlättar i starten och i kontakten med till exempel Bolagsverket och Skatteverket. På Verksamt kan ni bland annat:

  • Skapa en egen Checklista
  • Få stöd i att välja företagsform
  • Starta och registrera företaget
  • Ansöka om F-skatt - anmäla företaget som arbetsgivare
  • Få tips kring finansiering av företagsstarten
  • Få tips kring marknadsföring av företaget

Klicka här för att komma till Verksamt länk till annan webbplats