om arbetsintegrerande socialt företagande

Utveckla

Alla företag som varit igång en tid behöver utveckling – både för att säkra ekonomin – men också för att vara en bra och stimulerande arbetsplats och leverera varor och tjänster med den kvalitét som kunderna efterfrågar.

Sociala företag lever precis som andra företag i en föränderlig värld. Lagstiftning, trender och teknisk utveckling gör att affärsidéer som fungerar ena dagen inte går hem den nästa. Å andra sidan finns det affärsidéer som går bra idag men som inte fungerade för ett år sedan.

Kanske är arbetsintegrerande sociala företag extra utsatta för externa förändringar. Med dubbla affärsidéer ska de både följa utvecklingen på den del som gäller försäljning av arbetsintegrering och den affärsidé som "syns utåt".

Utveckling kan också uppstå inifrån det sociala företaget. En ny kompetens eller en vilja hos medarbetarna att utveckla ett nytt område, är en vanlig start för att utveckla en ny affärsgren. KASAK Bilvården i Blekinge hade en medarbetare som var bilmekaniker och det blev grunden för att även erbjuda verkstadstjänster vid sidan av bilvården.

Det kan också finnas outnyttjade resurser i anslutning till det sociala företaget som kan tas i anspråk – ett kök för att laga mat eller en trädgård att odla i, till exempel.

Genom att ha tät kommunikation med sina kunder går det ofta att upptäcka behov som kan bli till nya affärer.