om arbetsintegrerande socialt företagande

Affärsutveckla

Affärsutveckling handlar om att skapa mer och lönsamma affärer för att säkerställa att företaget har en ekonomisk stabilitet, "hänger med" vad kunderna önskar och har möjligheter att ta sig an större uppgifter. Som du ser nedan är nyckeln till affärsutveckling oftast samarbete.

Social Trade säljer åt sociala företag

Skapa mer affärer tillsammans med andra sociala företag

Att göra affärer med varandra, till exempel köpa administrationstjänster, konferenser eller julklappar av andra sociala företag kan bli lönsamma samarbeten.

Att samarbeta med andra sociala företag kan också skapa synlighet och ett bättre erbjudande för kunderna. En gemensam mässa, ett lokalt utskick (till exempel med julklappstips) eller arrangemang – kan bli större och få mer genomslag om fler samarbetar.

Exempel affärssamarbete kan också vara att sälja varandras produkter och tjänster eller bygga en produktionskedja tillsammans. Ett företag kanske producerar en julklapp, som ett annat företag paketerar och ett tredje distribuerar. För ett större företag, eller till exempel en kommun, krävs en sådan kedja för att kunna få affären och då kan flera företag få del i samma affär.

Social Tradelänk till annan webbplats är ett marknadsförings- och försäljningskooperativ för sociala företag i framförallt Västra Götalandsregionen. En anställd säljare marknadsför, lyssnar på kunderna, offererar och ”syr ihop” affärer till sina medlemmar de sociala företagen. Om en affär blir för stor för ett enskilt kooperativ kan flera sociala företag leverera tillsammans. Fler sådana samarbeten är på gång runt om i landet.

Nytta.orglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster är en webbplats där sociala företag, inte bara arbetsintegrerande sociala företag utan även andra idéburna kan lägga ut sina erbjudanden. Här kan även de som vill handla av sådana sociala företag efterlysa leverantörer.

Skapa mer affärer i samarbete med nöjda kunder

Nöjda kunder kan bidra till utveckling av nya affärsidéer. Bjud in era kunder och kanske kunder som ni vill ha till en träff och fundera tillsammans med dem kring nya affärsidéer.

Det sociala företaget Creativa gemenskapens kooperativ driver sedan några år tillbaka lunchrestaurang och reception i Stena Fastigheter Malmös seniorboende Victoria hus.
Sofie Persson från Creativa gemenskapens kooperativ och Cecilia Fredholm från Stena Fastigheter Malmö, menar att tricket är att kommunicera mycket och att förstå varandras förutsättningar. Se Cecilia Fredholm och Sofie Persson berätta hur deras gemensamma affärer vuxit här!länk till annan webbplats

Neire Kerimovska Yallatrappan på IKEA Malmö med kunden Johan Roos

Ökat intresse för socialt ansvar kan ge affärer för sociala företag

Allt fler företagsstyrelser tycker att det är en självklarhet att vara en samhällsaktör som tar ansvar. Det gör dem till mer attraktiva arbetsgivare och lockar kunder. Med en ökad kunskap om sociala företag vill fler göra affärer med sociala företag.

Pristagarna av utmärkelsen Nyttigaste affärenlänk till annan webbplats – ett pris som just ska uppmuntra till fler affärer med sociala företag (i bred bemärkelse) – kan vara en inspiration. Första året gick priset till ett affärssamarbete mellan Räddningsmissionens verksamhet vid Björlanda Prästgård och Gothia Towers/Svenska mässan i Göteborg. Björlanda prästgård levererar vaktelägg och grönsaker till restaurangen Upper House i Gothia Towers. Se en film om affären mellan Björlanda Prästgård och Gothia Towers här!länk till annan webbplats

2016 gick priset till IKEA Malmö och kooperativet Yalla Trappan som driver syservice på IKEA-varuhuset. Yalla trappan är det första externa företag i världen som fått möjlighet att driva sin verksamhet inne i ett av IKEAs varuhus. Det kan alltså finnas starka drivkrafter för företag och organisationer att utveckla sina affärer med arbetsintegrerande sociala företag. Se filmen om Yalla trappan och IKEA Malmö här!länk till annan webbplats

2017 gick priset till chipstillverkaren Estrella AB och Vägen ut! Lärjeåns Kök och Trädgårdar. Efter att ha köpt konferenstjänster några år från Vägen ut! – kooperativet har nu Lärjeåns Kök och Trädgårdar tagit över driften av personalrestaurangen inne på Estrella. Se film om 2017 års pristagare här!länk till annan webbplats

fruktkorg

Använd möjligheterna i Lagen om offentlig upphandling

Varje år upphandlar den offentliga sektorn varor och tjänster för över sex miljarder. Ett mål med offentlig upphandling är att offentliga affärer ska ske på ett sätt så att det bidrar till miljömässig och social utveckling. Här ligger flera andra länder före Sverige men allt oftare sker upphandlingar med så kallade reserverade kontrakt och/eller sociala hänsyn. Sådana upphandlingar kan innebära större möjligheter för företag som arbetar aktivt med till exempel arbetsintegrering.

Stenbackens arbetskooperativ och boendelänk till annan webbplats har fått avtal att leverera fruktkorgar till kommunala verksamheter i Söderhamns kommun. Gävleborgs inköp, som gjorde upphandlingen hade här reserverat kontraktet så att bara arbetsintegrerande sociala företag, kunde svara på upphandlingen.

I Göteborg finns ett Idéburet offentligt partnerskap (IOP) mellan Göteborgs stad Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen, Coompanion och Social Trade som innebär möjligheter att kombinera praktik och yrkesutbildning för nya deltagare i arbetsintegrerande sociala företag.

Att uppmuntra till exempel kommuner och regioner att använda de nya tillämpningarna i lagen kan skapa möjligheter för mer affärer för sociala företag.

Anbudsskola för sociala företag

För att göra affärer med det offentliga behöver ni som socialt företag vara bra på att lägga anbud. Anbudsskolan är ett utbildningsmaterial som ger en inblick i hur offentlig upphandling går till, fokus ligger på att kunna göra ett bra anbud och allt som behövs för det. Läs mer om Anbudsskolan här!

Delta i CSR-nätverk och företagarföreningar

Lär känna nya kunder genom att nätverka i lokala företagarföreningar och andra nätverk. CSR Västsverigelänk till annan webbplats är Sveriges största sektorsöverskridande nätverk för samhällsansvar och hållbar utveckling men liknande nätverk finns i andra delar av landet. Social Venture Networklänk till annan webbplats är ett annat nätverk där man kan förvänta sig att finna företag och organisationer som är intresserade av att ha affärer med sociala företag.

Men de lokala företagarföreningarna är också viktiga – både som kunder och som hjälp att identifiera nya lokala behov som kan bli till nya affärsidéer för sociala företag.