om arbetsintegrerande socialt företagande

Nyttan med sociala företag

Vilken nytta gör sociala företag? I de här filmerna berättar olika personer hur de ser på sociala företag och vilken plats de har i samhället.