om arbetsintegrerande socialt företagande

Civilt samhälle, social ekonomi eller nonprofit?: fallet Basta arbetskooperativ: slutrapport från ett forskningsprojekt

Hansson, J-H. & Wijkström, F. (2001) Sköndalsinstitutets skriftserie 2001:19. Sköndal Förlag: Sköndalsinstitutet. ISSN 1400-082.2ISBN: 91-89082-10-9.

Detta är slutrapporten för ett forskningsprojekt som initierades 1995 och med tiden utvecklades till en longitudinell fallstudie av fenomenet Basta Arbetskooperativ. Fallstudien har kombinerats med en kontextuell analys av hur vi kan förstå detta samhällsfenomen och dess framväxt. Flera personer har varit involverade i olika faser av arbetet och tidigare har det publicerats ett antal delrapporter med olika perspektiv.

Läs mer på academia.edulänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster