om arbetsintegrerande socialt företagande

Egenanställning – en väg till jobb för långtidsarbetslösa?

Temagruppen Entreprenörskap och Företagande/Tillväxtverket. Arvas Fredrik. (2012). Stockholm. R: 0121-2011. ISBN 978-91-86987-29-9.

Rapporten resonerar kring förutsättningarna för egenanställning att vara en väg till arbete för långtidsarbetslösa. Den visar på trender i samhället som talar för ett ökat intresse för att anlita i stället för att anställa men också på de svårigheter i regelverk som behöver lösas. Rapporten bygger på intervjuer och författarens erfarenheter från branschen.  

Ladda ner Egenanställning – en väg till jobb för långtidsarbetslösa?PDF