om arbetsintegrerande socialt företagande

Elements of Successful Social Enterprise: Unitis Handicraft Cooperative in Ljusdal Sweden

Rydback, M. & Chen, R. (2010) Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för ekonomi.

Syftet med uppsatsen är att blottlägga de grundläggande delar som gör framgångsrika sociala företag, pålitliga och som kan fungera som riktlinjer frö dem som vill ha stöd för att bedöma hur väl ett socialt företag fungerar. Den provar trovärdigheten hos tidigare teorier och modeller som brukar användas för att utvärdera icke vinstdrivande företag.

Ladda ner Elements of Successful Social EnterprisePDF