om arbetsintegrerande socialt företagande

En väg från utanförskap till riktiga jobb. Karriärstödets betydelse för deltagare i sociala arbetskooperativ

Lööf, Anne-Lee. (2012) Examensarbete. Institutionen för pedagogik och didaktik, Stockholms universitet.

Undersökningen omfattar tre sociala arbetskooperativ som ingår i ett konsortium, där den arbetslivsinriktade rehabiliteringen kalas Karriärstöd. Studien undersöker vilken betydelse det har för deltagarna. Resultatet visar att karriärstödet spelar en central roll för deras personliga och karrärmässiga utveckling. Samtliga deltagare konstaterar att självkänslan ökat, de har fått ökad tilltro till sin egen förmåga och känner sig värdefulla.

Ladda ner En väg från utanförskap till riktiga jobbPDF