om arbetsintegrerande socialt företagande

Entreprenörskap och företagande – förutsättningar i projekt. En förstudie av socialfondsprojekt 2010

Temagruppen Entreprenörskap och Företagande/Tillväxtverket. (2010). Stockholm. R: 085-2010. ISBN 978-91-86341-85-5.

Syftet med denna studie har varit att utreda i vilken utsträckning projekt med stöd från europeiska socialfonden (ESF-projekt) kan leda till entreprenörskap och företagande och i så fall hur. 14 utvalda ESF-projekt har studerats beträffande entreprenörskap och företagande, om detta kan bidra till att förhindra utslagning och underlätta återgång till arbetslivet.  

Ladda ner Entreprenörskap och företagandePDF