om arbetsintegrerande socialt företagande

Ett arbete i gråzonen: De arbetsintegrerande sociala företagens diskurser

Törnqvist, T. (2011Linköpings universitet, Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier.

Fokus för uppsatsen är på det sociala företagandet som arena för styrning och dess diskurser, vilka socialt konstruerade uppfattningar och för givet-taganden som omger fenomenet och hur styrningsmentaliteten tar sig uttryck som socialt företagande.

Ladda ner Ett arbete i gråzonenPDF