om arbetsintegrerande socialt företagande

Ett bättre liv är möjligt. Om empowerment och social mobilisering

Carlberg, A.(2006) NUTEK, (Stockholm) Svensk version av info 087-2006.

Denna skrift visar med både exempel och teorier hur människor i utsatta positioner, kan hitta egna vägar och nya maktstrukturer för att skapa sig ett bättre liv med hjälp av empowerment. Den gavs ursprungligen ut av Svenska ESF-rådet inom programmet Equal. Där har empowerment en särställning i arbetet med att öppna vägar till arbetslivet för grupper som är utestängda från arbetsmarknaden.

Ladda ner Ett bättre liv är möjligtlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster