om arbetsintegrerande socialt företagande

Exemplet FUNK – Att reproducera det idéburna projektet Basta

Heule, Cecilia. (2002). Lund. Socialhögskolan, Lunds universitet.

Studien vill förklara vilka omständigheter som behövs för att sprida innovationen Basta, genom att undersöka etableringen av FUNK i Göteborg. Författaren menar att Basta har en relativ fördel eftersom den är förhållandevis billig och ger en långvarig lösning för individen. Basta har ökat möjligheten att studera om innovationen är framgångsrik för finansiärer och individer.

Ladda ner Exemplet FUNKPDF