om arbetsintegrerande socialt företagande

Ideologi, praktik & retorik – en utvärdering av Bastas etablering i Västsverige

Heule, Cecilia.(2005). Lund. Socialhögskolan, Lunds universitet.

Utvärderingen följer processer under Basta Västs uppbyggnads- och etableringsfas, samt undersöker hur Bastas ideologi förstås och praktiseras av medarbetare och lärlingar. Det kärvs gott ledarskap och kommunikation om man vill lyckas förändra lärlingars identitet från missbrukare/klient/intagen, till ansvarstagande företagare, skriver författaren.

Ladda ner Ideologi, praktik & retorikPDF