om arbetsintegrerande socialt företagande

Inte vilket entreprenörskap och företagande som helst

Temagruppen Entreprenörskap och Företagande/Tillväxtverket. (2011). Stockholm. R: 090-2010.  ISBN 978-91-86341-90-9.

Syftet med denna studie har varit att utreda i vilken utsträckning projekt med stöd från Europeiska socialfonden (ESF-projekt) kan leda till entreprenörskap och företagande och i så fall hur. Sju utvalda ESF-projekt har studerats beträffande entreprenörskap och företagande, och om projekten kan bidra till att förhindra utslagning och underlätta återgång till arbetslivet. 

Ladda ner Inte vilket entreprenörskap och företagande som helstPDF