om arbetsintegrerande socialt företagande

Möjligheternas Hus: Om ett projekt med en vision att skapa ett socialt företag för människor med psykiska funktionsnedsättningar

Lundgren, M. & von Schantz Lundgren, I. (2012) Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning och humaniora, Pedagogik. Falun.

Projektet Möjligheternas hus skulle utveckla rehabiliteringsinsatser för individer med psykiska funktionsnedsättningar och erbjuda dessa meningsfull daglig verksamhet. Rapporten beskriver, problematiserar och analyserar hur projektet genomförts och vad det resulterade i. Rapporten behandlar även hur deltagarna påverkats av sin medverkan i projektet, både med avseende på deras livssituation i stort och deras möjligheter att bryta utanförskap.

Ladda ner Möjligheternas HusPDF