om arbetsintegrerande socialt företagande

Nio områden där politiker och tjänstemän kan göra skillnad för långtidsarbetslösa

Temagruppen Entreprenörskap och Företagande. (2012). Populärversion. Stockholm. Info 0450 RevA -2012. Tillväxtverket. ISBN 978-91-86987-56-5.

Temagrupp Entreprenörskap och Företagande ger här förslag inom nio områden som kan öka möjligheterna för långtidsarbetslösa, långtidssjuka och andra med svårigheter på arbetsmarknaden att nå egenförsörjning genom företagande. Behovet av verksamma verktyg för att minska arbetslösheten för långtidsarbetslösa är stort. Här kan företagande vara en möjlig väg till egenförsörjning. Det gäller såväl egenföretagande som de alltmer vanliga arbetsintegrerande sociala företagen.

Ladda ner Nio områden där politiker och tjänstemän kan göra skillnad för långtidsarbetslösaPDF