om arbetsintegrerande socialt företagande

Social Enterprise: Implications of Emerging Institutionalized Constructions

Levander, U. (2010). Journal of Social Entrepreneurship, 1 (2) s. 213- 230.

Socialt företagande beskrivs ofta som ett nytt och innovativt fenomen, som syftar till att lösa välfärdsstatens problem. Men socialt företagande kan också ses som ett sätt att ge identitet och legitimitet åt en komplex form av av institutionella konstruktioner. Här diskuteras och analyseras den samtidiga diskursen kring konceptet sociala företag, och hur de används av företag, beslutsfattare och praktiker i Skandinavien.

Beställ eller läs artikeln härlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (begränsad tillgänglighet)