om arbetsintegrerande socialt företagande

Sociala arbetskooperativ - ett bättre alternativ till sysselsättning: En studie om sociala arbetskooperativs relevans för psykiskt funktionshindrades behov

Pérez, S. & Sahlén Stolperud , M-L. (2009) Mälardalens högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd.

Studien granskar hur sociala arbetskooperativ kan fungera som alternativ sysselsättning för människor med psykiska funktionsnedsättningar. Syftet är att få ökade kunskaper om sociala arbetskooperativ som alternativ sysselsättning för människor med särskilda behov. Resultatet visar att respondenternas behov kan tillgodoses i ett socialt kooperativ. Vidare framgår att det finns både sociala och ekonomiska vinster att göra.

Ladda ner Sociala arbetskooperativ - ett bättre alternativ till sysselsättningPDF