om arbetsintegrerande socialt företagande

Sociala arbetskooperativ: funktionshindrades möjligheter till arbete genom sociala arbetskooperativ: strukturella förutsättningar i Sverige, Storbritannien och Italien

Laurelii, E. (2002). Stockholm: Arbetslivsinstitutet.

Syftet med rapporten är att beskriva och avgränsa de sociala arbetskooperativen i Sverige i förhållande till liknande verksamheter inom den sociala ekonomin. Dessutom görs en jämförelse med utvecklingen i Italien och Storbritannien. Tyngdpunkten ligger på en analys av hur det samhälleliga stödet är organiserat och vilka faktorer som främjar funktions- och arbetshindrades möjligheter att skapa sig ett arbete genom sociala arbetskooperativ.

Ladda ner Sociala arbetskooperativ ...PDF