om arbetsintegrerande socialt företagande

Socialt företagande och försöken att finna fungerande sätt. En utvärdering av 67 arvsfondsprojekt

Gawell, Malin. (2013) Allmänna arvsfonden. Stockholm.

Här presenteras en utvärderande studie av 67 projekt som har finansierats av Allmänna arvsfonden och som knyter an till socialt företagande. Projekten beviljades sammanlagt 112 miljoner kronor under åren 1994-2012. Utvärderingen har fokus på vilka framkomliga vägar projekten finner och vilka hinder de stöter på.

Ladda ner Socialt företagande och försöken att finna fungerande sättPDF