om arbetsintegrerande socialt företagande

Studie om samarbetet mellan sociala företag och övrigt näringsliv

Temagruppen Entreprenörskap och Företagande, Ternegren, Eva. (2012). Stockholm. R: 0213-2011. Tillväxtverket. ISBN 978-91-86987-33-6.

Denna rapport är en första kartläggning av olika former av samarbete mellan sociala företag och övrigt näringsliv. I rapporten samlas beskrivningar av hur samverkan mellan näringsliv och den sociala ekonomin fungerar i praktiken. Förhoppningen är att den här rapporten ska vara värdefull för aktörer i den sociala ekonomin som vill etablera nya verksamheter.  

Ladda ner Studie om samarbetet mellan sociala företag och övrigt näringslivPDF