om arbetsintegrerande socialt företagande

Sweden: the emergence of work-integration social enterprises

Stryjan, Y. (2001). In: The emergence of social enterprise. pp. 220-235.

Hög delaktighet på arbetsmarknaden, är en viktig del av den svenska välfärdsstaten och integration på arbetsmarknaden ett offentligt ansvar sedan 30-talet. Målet är att åttio procent ska vara delaktiga på arbetsmarknaden. En förutsättning för detta är att den halva miljon människor som idag är exkluderad från arbetsmarknaden, inkluderas – vilket i sin tur kräver en modernisering av politik och organisationsformer.

Läs mer på lex.juris.hokudai.aclänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster