om arbetsintegrerande socialt företagande

Det sociala företaget och samhället. Socioekonomiska bokslut för Vägen Ut! Kooperativen och Basta Arbetskooperativ

NUTEK (Nu Tillväxtverket). (2006). R: 2006:26. Producerad med stöd av Europeiska Socialfonden i Sverige.

Studien av Vägen Ut! och Basta syftade till att utveckla en metod som kan användas för att utvärdera sociala företags verksamhet i ekonomiska termer. Författarna beskriver detta som socioekonomiska bokslut. Man har också studerat hur den här typen av analys kan användas och presenterar en enkel guide som stöd till andra sociala företag.

Ladda ner Det sociala företaget och samhälletPDF