om arbetsintegrerande socialt företagande

Möjligheter på arbetsmarknaden för personer med funktionsnedsättning. En metautvärdering av projekt inom Europeiska socialfonden

Svenska ESF-rådet. Algodin Paulic, S. (2011).

Rapporten beskriver resultaten av en rapid evidence assessement (REA) av projekt finansierade av Europeiska socialfonden som arbetat med arbetsmarknaden för personer med funktionsnedsättning. Utvärderingen är ett underlag till FunkA- utredningen (A2011:03). Projekten kategoriseras i attitydpåverkan, arbetsintegrerande sociala företag och arbetslivsinriktad rehabilitering. Mest framgångsrikt är arbetslivsinriktad rehabilitering. Rapporten visar också på regionala skillnader.

Läs mer på esf.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster