om arbetsintegrerande socialt företagande

Ur samhällets perspektiv.Sammanfattning av rapport om Socioekonomiska bokslut för Vägen ut! Kooperativen och Basta Arbetskooperativ

Nilsson Ingvar, Wadenskog Anders. NUTEK, (Stockholm 2005). Producerad med stöd av Europeiska Socialfonden i Sverige.

Rapporten redovisar hur de två sociala företagen Vägen Ut! och Basta har fungerat ur samhällsekonomiskt perspektiv. Rapporten tittar på hur socioekonomiska bokslut kan tillämpas på andra typer av sociala företag via en enkel bruksanvisning av hur man kan ta fram denna typ av bokslut i sociala företag eller rehabiliteringsprojekt. Arbetet har skett i intimt samspel med sex expertpaneler och sammanlagt 24 olika seminarier.

Ladda ner Ur samhällets perspektivPDF