om arbetsintegrerande socialt företagande

Effekt av arbetsintegrerande sociala företag

Ragnar Andersson (2015), Temagruppen Entreprenörskap & Företagande. Producerad med stöd av Europeiska Socialfonden i Sverige.

Rapporten följer upp vad som hänt med 1636 personer som 2003 var anställda i 43 olika arbetsintegrerande sociala företag fram till och med 2012. Uppföljningen grundar sig på registerdata från SCB och följer vilken största inkomstkälla personerna har haft under perioden. Resultatet har jämförts med personer som 2003 hade sin huvudsakliga inkomst från A-kassa eller arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Resultatet pekar mot att anställning i arbetsintegrerande sociala företag har långsiktigt positiva effekter på etableringen på arbetsmarknaden.

Ladda ner Effekt av arbetsintegrerande sociala företagPDF