om arbetsintegrerande socialt företagande

Företagen som försvann

Eva Laurelii, Linnea Nilsson och Ulla-Carin Hedin (2015). Temagruppen Entreprenörskap & Företagande. Producerad med stöd från Europeiska Socialfonden i Sverige.

En explorativ kartläggning av nedlagda eller ombildade arbetsintegrerande sociala företag 2006-2013. I rapporten kartläggs hur många företag som lagts ner och möjliga orsaker till nedläggningen.

Ladda ner Företagen som försvannPDF