om arbetsintegrerande socialt företagande

Hur går det med finansieringen?

Ulla Herlitz (2015). Temagruppen Entreprenörskap & Företagande. Producerad med stöd av Europeiska Socialfonden i Sverige.

Rapporten handlar om finansiering av företag inom den sociala ekonomin, bland annat arbetsintegrerande sociala företag. Den följer upp de förslag som Temagruppen presenterade 2012 som både handlar om att lösa behov av kapital till investeringar och utveckling men också hur det offentliga kan agera för att bidra till ekonomisk hållbarhet och likviditet i företagen.

Ladda ner Hur går det  med finansieringen?PDF