om arbetsintegrerande socialt företagande

Gör arbetsintegrerande sociala företag en skillnad?

Ragnar Andersson. Temagruppen Entreprenörskap & Företagande inom den sociala ekonomin (2014). Finanseriad av Europeiska Socialfonden i Sverige.

En studie av den långsiktiga effekten av att vara anställd i ett arbetsintegrerande socialt företag. Författaren har analyserat registerdata från SCB om de som var anställda i 43 sociala företag 2003. Analysen visar hur de försörjt sig sedan 2003 oavsett om de är kvar i företaget eller lämnat det under perioden. Uppgifterna jämförs med en kontrollgrupp av personer som 2003 var i någon arbetsmarknadsåtgärd eller fick arbetslöshetsersättning. Resultatet i rapporten visar på högre andel anställda och lägre sjukfrånvaro för gruppen som 2003 var anställda i ett socialt företag.

Ladda ner rapporten: Gör arbetsintegrerande sociala företag en skillnad?PDF